Tag Archives: Cầu bãi cháy

Du lịch biển Bãi Cháy : 1 lần đến, 100 lần nhớ

Du lịch biển Bãi Cháy : 1 lần đến, 100 lần nhớ

Bãi Cháy hay Vạ Cháy ngày xưa là khu bãi cát ven biển do ngư dân bảo dưỡng thuyền gỗ bằng cách đốt lửa thui thuyền (dưới đáy và bên sườn thuyền thường có con hà bám vào rất chắc có thể ăn hỏng thuyền vì thế dân chài phải lấy lá phi lao đốt